fbpx

עסקים

דינה, עורכת דין

הייתי שכירה מאוד כבויה ורציתי לבנות משהו משלי.
ואחרי התלבטויות שחשבתי עליהן תקופה ארוכה, נרשמתי.
היום אני מנהלת את הזמן שלי
והשכר שלי הרבה יותר גבוה מהשכר שלי כשהייתי שכירה. 
זו תכנית ממוקדת שבונה צעד-צעד את העסק עד לרווחים ולקוחות.