fbpx

אהבה

הגר

למדתי לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה,
מה אני מבקשת, לדייק את הבקשה הזאת ועם זה לצאת אל העולם.
היום אני נשואה ואנחנו מחכים ביחד לקטנה או לקטן שיגיעו.