fbpx

Great choice

דברים שהלוואי שידעתי כשפתחתי עסק

אחרי 10 שנים בהן הקמתי את החברה שלי משלב הרעיון לבליס שהיא היום,
אני מתמצת לך כמה שיעורים שלמדתי על בשרי אבל יחסכו לך שנים.

Great choice

דברים שהלוואי שידעתי כשפתחתי עסק

אחרי 10 שנים בהן הקמתי את החברה שלי משלב הרעיון לבליס שהיא היום, אני מתמצת לך כמה שיעורים שלמדתי על בשרי אבל יחסכו לך שנים.