fbpx

האירועים הקרובים

21 ימים של מהלך שיווק מ-ה-ד-ה-ד

נעדכן בקרוב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מקום: בית ציוני אמריקה, תל אביב

למה פתחת את העסק?
אני בטוחה שלא פתחת אותו כדי להיות בלחץ.
בטח לא כדי לדאוג ולא להבין מאיפה יגיעו הלקוחות.
והאמת היא שבכל רגע שאת דואגת, את לא באמת מעניקה לעולם את מה שנועדת.
פחד וכיווץ הם אנרגיות מרחיקות ודוחקות והעולם מקבל הרבה פחות ממך ממה שהוא אמור,
וכשזה קורה – את מקבלת פחות בחזרה.

21 ימים של מהלך שיווק מ-ה-ד-ה-ד

19 ביוני (יום שלישי) | 09:30-14:00

מקום: בית ציוני אמריקה, תל אביב

תיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטים תיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטיםתיאור האירוע בכמה משפטים, תיאור האירוע בכמה משפטים

יומן מלא
חודשים קדימה

האירועים הקרובים​

21 ימים של מהלך שיווק מ-ה-ד-ה-ד

נעדכן בקרוב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מקום: בית ציוני אמריקה, תל אביב

למה פתחת את העסק?
אני בטוחה שלא פתחת אותו כדי להיות בלחץ.
בטח לא כדי לדאוג ולא להבין מאיפה יגיעו הלקוחות.
והאמת היא שבכל רגע שאת דואגת, את לא באמת מעניקה לעולם את מה שנועדת.
פחד וכיווץ הם אנרגיות מרחיקות ודוחקות והעולם מקבל הרבה פחות ממך ממה שהוא אמור,
וכשזה קורה – את מקבלת פחות בחזרה.

יומן מלא
חודשים קדימה

אנחנו מחכות לעדכון ממשרד הבריאות,
ברגע שנוכל נקבע מועד חדש לאירוע

את רק צריכה למלא את הפרטים,
עדכון ישלח אליך ברגע שיקבע מועד חדש

תודה על הרשמתך

ממש חבל לי שלא נתראה באירוע הזה,
אשמח לשלוח לך עדכון אישי למייל
כשיפתח המועד הבא.

את רק צריכה למלא את הפרטים,
עדכון ישלח אליך ברגע שיפתח מועד נוסף לאירוע